สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก

โอลิมปิก (Olypim) เป็นการแข่งขันกีฬาระดับโลก ที่ไม่เลือกผิวพรรณ ชั้นวรรณะ ศาสนา และลัทธิการปกครอง  การแข่งขันมีจุดมุ่งหมายให้นักกีฬาชาติต่าง ๆ ได้มาร่วมชุมนุมกัน ตัวนักกีฬาเปรียบเสมือนทูตสันถวไมตรีส่งมาเพื่อร่ว มเล่นสนุกสนาน อันนำมาซึ่งความสามัคคีและเพื่อสันติภาพของโลก การแพ้หรือชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ การเข้าร่วมด้วยน้ำใจของนักกีฬา อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ไดโนเสาร์สิรินธรเน่

  ไดโนเสาร์ เป็นสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์มาแล้ว 65 ล้านปี  จึงมีผู้นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “สัตว์โลกล้านปี” ในปี พ.ศ. 2519 คณะสำรวจแร่ยูเรเนียมของกรมทรัพยากรธรณี ได้ขุดพบซากกระดูก (Fossil)  ขนาดกว้างและยาวประมา ณ 1 ฟุต ที่บริเวณลำห้วยภูประตูตีหมา ต. ในเมือง  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออ กเฉียงเหนือ ตั้งเป็นเมืองหลังกรุงเทพมหานคร คือ ราวปีพ.ศ. 2340 แต่มีสิ่งที่น่าสนใจในด้านประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยา เคยเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และคาบเกี่ยวสมัยประวัติศาสตร์ทำให้ขอนแก่ นเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติโบราณ  ดังปรากฏร่องรอยให้เห็นในปัจจุบัน เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมใจผูกเสี่ยว

ประเพณีผูกเสี่ยว  เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ  คำว่า “เสี่ยว” หมายถึงเพื่อนรัก เพื่อนสนิทที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ที่เกื้อกูลกันมาและเอื้ออาทรต่อกัน มีความ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเหมือนญาติสนิท บางทีเรียกว่า “เพื่อนตาย” ก็มี
                 คนอีสานนั้นจำเป็นจะต้องมีเพื่อนสนิทคือ ”เสี่ยว”ไว้ทุกคน เพราะกา รเดินทางไปมาหาสู่กันต้องนอนค้างตามหมู่บ้านต่างๆ หรือคราวมีเทศกาลบุญสำคัญเกิดขึ้นเช่น บุญบั้งไฟ บุญคุ้ม บุญเข้าพรรษา บุญกฐิน เป็นต้น เสี่ยวทั้งหลายก็จะได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวกันและพักนอนด้วยกัน  เมื่อลูกผูกเสี่ยวกัน บิดามาร ดาก็กลายเป็นญาติสนิทกัน ซึ่งลูกๆจะเรียกพ่อ แม่ได้อย่างสนิทใจ ถ้าพ่อ แม่ผูกเสี่ยวกับใคร  ลูกก็จะเรียกพ่อเสี่ยว แม่เสี่ยวตามไปด้วย อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์รวมผ้าไหม

“ผ้าไหม”  เป็นผ้าที่ทอมาจากเส้นใยของตัวไหม  เป็นใยโปรตีนธรรมชาติชนิดที่เรียกว่าไฟโบรอิน(fibroin) ซึ่งประกอบด้วยกรดอะ มิโนเกาะเข้าด้วยกันเป็นโซ่โพลีเปปไทด์ (polypeptide chain)  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบเศษผ้าและเส้นใยของฝ้ายและไหมตาม กำไลสำริด สร้อยและเศษโลหะในแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีการทอผ้า อ่านเพิ่มเติม

เสียงแคนดอกคูณ

 

 “แคน”  เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสาน ทำด้วย  “ไม้กู่แคน”  ต้นตระกูลไม้ไผ่หรือที่เรียกว่า “ไม้ซาง”   นั่นเอง  วิธีการทำแคนจะนำไม้กู่แคนมาผูกเรียงต่อกับเต้าแคน หรือไม้ที่กลมป่องตรงกลาง ข้างในเจาะช่องเพื่อสอดกู่แคนเข้าไปและช่องลมเป่าเข้า เต้าแคนยังทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นที่จับของผู้เป่าแคนด้วย
แคนมีหลายประเภทตามจำนวนของกู่แคนที่นำมาทำแคน  ได้แก่  แคนหก  แคนเจ็ด  แคนแปด  แคนเก้า  อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 2000 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชื่อ เพี้ยเมืองแพน (ปัจจุบันคือ จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้มาตั้งเมืองขามแก่นที่ บ้านขาม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย์เจ้าเมืองโมรีย์ (เมืองโมรีย์อยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา) สร้างพระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม ตำนานพระธาตุขามแก่น อ่านเพิ่มเติม