ผู้เขียน

นายอรุณ  เมืองลอย  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร  สพท.ขอนแก่น เขต 5
เติบโตที่ จังหวัดพิษณุโลก   เรียนจบชั้น มศ.5 ที่ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม
จบ ป.กศ.สูง ที่ วค.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
จบ ปริญญาตรี ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

การรับราชการ  บรรจุครั้งแรกที่ ร.ร.บ้านหนองม่วง   อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  ปี 2525
ปัจจุบัน สอนทั่ ร.ร.หนองขามวิทยาคาร  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สพท.ขอนแก่น เขต 5   
 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: