กาลก่อนเมืองขอนแก่น

หนู ๆ รู้ไหมจ๊ะว่า เมืองขอนแก่นของเรามีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษามาก ติดตามต่อเลยนะจ๊ะ…

ยุคก่อนประวัติศาสตร์กว่าร้อยล้านปีมาแล้ว จังหวัดขอนแก่นเคยเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว นักธรณีวิทยาได้ค้นพบรอยเท้าและซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช(ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่)

และพันธุ์กินเนื้อ (สยามโมไทรันนัส ดีสานแอนซิสและสยามโมซอรัส สุธีธรนี)
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) หมายความว่า “สัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง” เป็นชื่อสกุลของไดโนเสาร์ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย ในหมวดหินเสาขัว อายุราวยุคครีเตเชียสตอนต้น ประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว เป็นไดโนเสาร์ซอโรพอด (sauropod – ไดโนเสาร์กินพืชคอยาว) ชนิดแรกที่บรรยายลักษณะจากประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่ม Titanosaur ซึ่งเป็นซอโรพอดขนาดกลาง ความยาวประมาณ 15-20 เมตร โดยตัวอย่างต้นแบบ (type specimens) พบที่ภูเวียง อำเภอภูเวียง (อำเภอเวียงเก่า ในปัจจุบัน) จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2525 และได้รับการบรรยายลักษณะเมื่อ ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)

พบกระดูกภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน จากหลายแหล่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะแหล่ง วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ศูนย์ศึกษาวิจัย และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) ซึ่งพบโครงกระดูกอย่างน้อย 6 ตัว จำนวนมากกว่า 800 ชิ้น และแหล่งภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สถานที่พบเป็นครั้งแรก (type locality) พบกระดูกของพวกวัยเยาว์ ขนาดประมาณ 2 เมตร สูง 0.5 เมตรรวมอยู่ด้วย

กรมทรัพยากรธรณีขอพระราชทานชื่อชนิดจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่สนพระทัยงานในด้านธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยาในประเทศไทย

(คำถามสำหรับหนู..จ๊า)…ไดโนเสาร์ที่ค้นพบที่ อ.ภูเวียง..เป็นไดโนเสาร์พันธุ์อะไรจ๊ะ….และมีชื่อว่าอะไรจ๊ะ….ตอบด้วยนะจ๊ะ…


โฆษณา

23 Responses

 1. อ่านแล้วตอบด้วยนะจ๊ะ หนู ๆ

 2. รัชการที่ 1 เพราะสงคราม

 3. เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวค่ะ
  ^+^

 4. ไดโนเสาร์พันธ์กินพืช และกินสัตว์

  มีชื่อว่า sauropod

 5. เป็นไดโนเสาร์กินพืน และ กินเนื้อ

  ชื่อ(sauropod

 6. ไดโนเสาร์พันธุ์ กินพืชและกินสัตว์ ชื่อซอโรพอดสยามโมไทรันนัส ดีสานแอนซิสและสยามโมซอรัส สุธีธรนี เป็นสัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง

 7. ตอบ…. เป็นไดโนเสาร์ ที่ กินพืช และ กินสัคว์ และมีชื่อว่า โกซอรัส

 8. มีชื่อว่า dino4

 9. ☺เป็นพันธุ์กินพืชเเละกินสัตว์☺Ž☺

 10. ไดโนเสาร์พันธุ์ กินพืชและกินสัตว์ ชื่อซอโรพอดสยามโมไทรันนัส ดีสานแอนซิสและสยามโมซอรัส สุธีธรนี เป็นสัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียงป็นชื่อสกุลของไดโนเสาร์ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย ในหมวดหินเสาขัว

 11. ไดโนเสาร์พันธ์กินพืช และกินสัตว์

  มีชื่อว่า sauropod

 12. ตอบ… กินพืชและกินสัตว์ ชื่อว่า โกซอรัส สิรินธรเน

 13. เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวค่ะ

 14. ไดโนเสาร์พันธุ์ กินพืชและกินสัตว์ ชื่อซอโรพอดสยามโมไทรันนัส ดีสานแอนซิสและสยามโมซอรัส สุธีธรนี เป็นสัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง

 15. ตอบ กินพืชและกินสัตว์ ชื่อว่าโกซอรัส สิรินธรเน

 16. กินพืชเเละกินเนื้อ ชื่อสยามโมไทรันนัสดีสานเเอนซิสเเละภูเวียงโกซอรัส
  สิรินธรเน

 17. และพันธุ์กินเนื้อ (สยามโมไทรันนัส ดีสานแอนซิสและสยามโมซอรัส สุธีธรนี)
  ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) หมายความว่า “สัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง” เป็นชื่อสกุลของไดโนเสาร์ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย ในหมวดหินเสาขัว อายุราวยุคครีเตเชียสตอนต้น ประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว เป็นไดโนเสาร์ซอโรพอด (sauropod – ไดโนเสาร์กินพืชคอยาว) ชนิดแรกที่บรรยายลักษณะจากประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่ม Titanosaur ซึ่งเป็นซอโรพอดขนาดกลาง ความยาวประมาณ 15-20 เมตร โดยตัวอย่างต้นแบบ (type specimens) พบที่ภูเวียง อำเภอภูเวียง (อำเภอเวียงเก่า ในปัจจุบัน) จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2525 และได้รับการบรรยายลักษณะเมื่อ ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)

  พบกระดูกภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน จากหลายแหล่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะแหล่ง วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ศูนย์ศึกษาวิจัย และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) ซึ่งพบโครงกระดูกอย่างน้อย 6 ตัว จำนวนมากกว่า 800 ชิ้น และแหล่งภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สถานที่พบเป็นครั้งแรก (type locality) พบกระดูกของพวกวัยเยาว์ ขนาดประมาณ 2 เมตร สูง 0.5 เมตรรวมอยู่ด้วย

  กรมทรัพยากรธรณีขอพระราชทานชื่อชนิดจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่สนพระทัยงานในด้านธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยาในประเทศไทย

 18. ไดโนเสาร์กินพืชคอยาว

 19. ♀$เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก◘@

 20. อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สถานที่พบเป็นครั้งแรก พบกระดูกของพวกวัยเยาว์ ขนาดประมาณ 2 เมตร สูง 0.5 เมตรรวมอยู่ด้วย

 21. อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สถานที่พบเป็นครั้งแรก
  พบกระดูกของพวกวัยเยาว์ ขนาดประมาณ 2 เมตร สูง 0.5 เมตรรวมอยู่ด้วย

 22. ไดโนเสาร์พันธุ์ กินพืชและกินสัตว์ ชื่อซอโรพอดสยามโมไทรันนัส ดีสานแอนซิสและสยามโมซอรัส สุธีธรนี เป็นสัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง

 23. มีชื่อว่า dino4 คับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: