เสียงแคนดอกคูณ

 

 “แคน”  เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสาน ทำด้วย  “ไม้กู่แคน”  ต้นตระกูลไม้ไผ่หรือที่เรียกว่า “ไม้ซาง”   นั่นเอง  วิธีการทำแคนจะนำไม้กู่แคนมาผูกเรียงต่อกับเต้าแคน หรือไม้ที่กลมป่องตรงกลาง ข้างในเจาะช่องเพื่อสอดกู่แคนเข้าไปและช่องลมเป่าเข้า เต้าแคนยังทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นที่จับของผู้เป่าแคนด้วย
แคนมีหลายประเภทตามจำนวนของกู่แคนที่นำมาทำแคน  ได้แก่  แคนหก  แคนเจ็ด  แคนแปด  แคนเก้า  แคนเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงดนตรีครบตามโน้ตของดนตรีสากล ท่วงทำนองของการเป่าแคน ชาวอีสานเรียกว่า  “ลายแคน”  ซึ่งสามารถที่จะสื่ออกมาได้ทั้งความสุข  ความเศร้าโศก ความผิดห วัง หรือสมหวัง  และหากมีการขับร้องควบคู่ไปกับการเป่าแคน  การขับร้องนั้นจะเรียกว่า  “การ ลำ”   ดังนั้นนักดนตรีและนักร้องพื้นบ้านรุ่นเก่าของชาวอีสานก็คือ  “หมอแคน” และ  “หมอลำ” นั่นเอง
“ดอกคูน”  เป็นชื่อที่ชาวขอนแก่นเรียกขานช่อดอกไม้สีเหลืองที่ผลิบานจากต้นคูนหรือ ราชพฤกษ์  ชาวขอนแก่นถือว่า  ต้นคูน หรือต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่เป็นศิริมงคลและอุดมประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง  คำว่า  “คูน”  มาจากคำว่าค้ำคูน ซึ่งคน อีสานหมายถึงการอุดหนุน ค้ำจุน ค้ำชู และความเจริญรุ่งเรืองงดงาม เสมือนสีเหลืองของช่อดอกที่บานย้อยห้อยเป็นพวงล้อเล่นลมร้อนกลางเปลวแดดโดย ปราศจากใบบัง  เปรียบประดุจน้ำใจของชาวขอนแก่นที่มิได้แล้งดั่งฤดูกาล มีแต่จะแผ่ซ่านความ ชุ่มเย็นแก่ผู้ใกล้ชิดและเป็นมิตรกับทุกผู้คนในทุกโอกาส
ดอกคูนในยามแล้งบนแผ่นดินเมืองขอนแก่น  แต่งแต้มให้สมบูรณ์ด้วยมนต์ขลังของเสียงแคนที่พลิ้วแผ่ว  เป็นเสมือนเสียง ดนตรีแห่งชีวิตที่เก่าแก่และดั้งเดิมที่สุดของชาวอีสาน ที่ลำนำขับกล่อมผู้ฟังให้ซาบซึ้งในเสียงเพลง  เป็นลำนำชีวิตที่สื่อได้คร บทุกรสทั้งความสุข โศกเศร้า  เหงา  หัวเราะ ร้องไห้ สมหวังและผิดหวัง  นับเป็นความอัศจรรย์ของเครื่องดนตรีชิ้นนี้
เสียงแคนและดอกคูน จึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาวขอนแก่นภาคภูมิใจ  ในทุก ๆ ปี ชาวขอนแก่นจะมีงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลดอกคูนเสียงแคน  ระหว่างวันที่  12-15 เมษายนของทุกปี  จะมีพิธีสรงน้ำพระ   ขบวนแห่รถบุปผชาติซึ่งประ ดับประดาด้วยดอกคูนที่เหลืองอร่ามอย่างงดงามวิจิตรบรรจงพรั่งพร้อมด้วยมนต์ ขลังของเสียงแคน  ชาวขอนแก่นจึงภาคภูมิใจที่จะยกคำ  “เสียงแคนดอกคูน” เป็นตอนหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัด

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: