ตำบลบ้านทุ่ม ที่ตั้งจังหวัดขอนแก่นเดิม

ตำบลบ้านทุ่ม เมื่อประมาณ พ.ศ.2434 (รศ.110) เดิมเคยเป็นที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากตัวเมือง สภาพทางภูมิศาสตร์ ไม่อุดมสมบูรณ์ จึงได้อพยพมาอยู่ที่บ้านบึงบอน (เมืองเก่า) ได้มีกำนันคนแรกคือ นายทองปาน ศรีน้อย 
     พ.ศ. 2434 โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นข้าหลวงต่างพระองค์และ โปรดเกล้าฯ
ให้ย้ายเมืองขอนแก่นมาตั้งที่บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น) 
     สภาพทั่วไปของตำบล  ตำบลบ้านทุ่ม มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีสภาพแห้งแล้ง มีหนองทุ่มเป็นแหล่งน้ำ การทำนาอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว
      
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: