เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออ กเฉียงเหนือ ตั้งเป็นเมืองหลังกรุงเทพมหานคร คือ ราวปีพ.ศ. 2340 แต่มีสิ่งที่น่าสนใจในด้านประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยา เคยเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และคาบเกี่ยวสมัยประวัติศาสตร์ทำให้ขอนแก่ นเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติโบราณ  ดังปรากฏร่องรอยให้เห็นในปัจจุบัน เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานการสำรวจบริเวณบ้านโนนนกทา  บ้านนาดี  ต. บ้านโคก  อ. ภูเวียง ของวิลเฮล์มจิโซล์ไฮม์  (Wilhelm Gisolhime) เรื่อง Early Bronz in Northeastern Thailand ได้ค้นพบเครื่องสำริดและเหล็ก มีเครื่องมือเครื่องใช้เ ป็นขวาน  รวมทั้งแบบแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อ มีกำไลแขนสำริดคล้องอยู่ที่โครงกระดูกท่อนแขนซ้อนกันหลายวง  พบกำไลทำ ด้วยเปลือกหอย  รวมทั้งพบแหวนเหล็กไน  แสงว่ามีการปั่นด้ายทอผ้าใช้ในยุคนั้นแล้ว นอกจากนี้ยังพบขวานทองแดง  อายุ 4,600 – 4,800 ปี  เป็นหัวขวานหัวเดียวที่พบในประเทศไทยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ อายุประมาณ 4,275 ปี จากหลักฐานข้างต้นพิสูจน์ให้เห็นว่า อาณาเขตบริเวณจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรม  วัฒนธรรมอันสูง สุดมาแต่ดึกดำบรรพ์  มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี สมัยประวัติศาสตร์

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติโบราณ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: