ศูนย์รวมผ้าไหม

“ผ้าไหม”  เป็นผ้าที่ทอมาจากเส้นใยของตัวไหม  เป็นใยโปรตีนธรรมชาติชนิดที่เรียกว่าไฟโบรอิน(fibroin) ซึ่งประกอบด้วยกรดอะ มิโนเกาะเข้าด้วยกันเป็นโซ่โพลีเปปไทด์ (polypeptide chain)  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบเศษผ้าและเส้นใยของฝ้ายและไหมตาม กำไลสำริด สร้อยและเศษโลหะในแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีการทอผ้า อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  เป็นข้าหลวงใหญ่ประจำมณฑล ทรงดำริ เมืองขอนแก่น ที่ตั้งอยู่บ้านดอนบม ไม่สะดวกแก่ราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระนครศรีบริรักษ์ ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม (อำเภอเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน) ในปลายพุทธศักราช 2434 และเปลี่ยนนามตำแหน่งเจ้าเมือง เป็น ผู้ว่าราชการเมือง      อ่านเพิ่มเติม

ก่อนจะมาเป็นเมืองขอนแก่น

ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองขอนแก่นได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2322 ขณะนั้นเมืองเวียงจันทน์ได้เกิดเหตุพิพาทกับกลุ่มของเจ้าพระวอจนถึงกับยกทัพ ไปตีค่ายของเจ้าพระวอแตกที่บ้านดอนมดแดง (อุบลราชธานีปัจจุบัน) และจับเจ้าพระวอประหารชีวิต สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถือว่า ฝ่ายเจ้าพระวอเป็นข้าขอบขัณฑสีมาของไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้า พระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพขึ้น ไปตีเวียงจันทน์ จากนั้นจึงได้ยกทัพกลับมายังกรุงเทพมหานคร พร้อมกับได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธปฏิมากร และพระบางกลับมาถวายแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย อ่านเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดสาระท้องถิ่น

ขอให้หนู ๆ อ่านรายละเอียดตัวชี้วัด หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที 6 ก่อนนะจ๊ะ…เมื่ออ่านแล้วให้แสดงความคิดเห็นด้วยจ๊ะ…