พ่อเมืองขอนแก่นคนแรก “ท้าวเพียเมืองแพน”

ท้าวเพียเมืองแพนหรือพระนครศรีบริรักษ์เป็นขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริย์เวียง จันทร์ มีธิดาชื่อนางคำแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพียเมืองแพนได้พาสมัครพรรคพวก ประมาณ 330 คน อพยพมาอยู่ที่บ้านบึงบอน ขึ้นตรงต่อพระยานครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยก “ บ้านบึงบอน” ขึ้นเป็น “เมืองขอนแก่น” และยกฐานันดรศักดิ์ “ ท้าวเพียเมืองแพน” ขึ้นเป็น “ พระนครศรีบริรักษ์” พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเคารพ สักการะของชาวเมืองขอนแก่น

[คำถาม] พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น  คือใคร ใครตอบได้มีรางวัล….ด่วนจ้า….

โฆษณา

21 Responses

 1. ท้าวเพียเมืองแพนค่ะ

 2. ท้าวเพียเมืองแพน

 3. ท้าวเพีย เมืองแพน

 4. ท้าวเพียเมืองแพนหรือพระนครศรีบริรักษ์เป็น ขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริย์เวียง จันทร์ มีธิดาชื่อนางคำแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพียเมืองแพนได้พาสมัครพรรค พวก ประมาณ 330 คน อพยพมาอยู่ที่บ้านบึงบอน ขึ้นตรงต่อพระยานครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยก “ บ้านบึงบอน” ขึ้นเป็น “เมืองขอนแก่น” และยกฐานันดรศักดิ์ “ ท้าวเพียเมืองแพน” ขึ้นเป็น “ พระนครศรีบริรักษ์” พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเคารพ สักการะของชาวเมืองขอนแก่น

 5. ท้าวเพียเมืองแพน

 6. รักขอนแก่นจังเลยยยยยยยย ย ย ยย ™Û

 7. ท้าวเพียงเมืองแพน

 8. ท้าวเพียเมืองแพน

 9. ท้าวเพียเมืองเเพน

 10. ท้าวเพียเมืองเเพน หรือ พระนครศรีบริรักษ์

 11. ท้าวเพียเมืองแพนหรือพระนครศรีบริรักษ์เป็น ขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริย์เวียง จันทร์ มีธิดา

  ขอบคุณครับ

 12. ท้าวเพืยเมืองแพน

 13. ท้าวเพียเมืองแพน

 14. ท้าวเพียเมืองแพน

 15. ท้าวเพียเมืองแพน

 16. ท้าวเพียเมืองเเพน

 17. ท้าวเพียเมืองแพนหรือพระนครศรีบริรักษ์

 18. สมรักษ์ครับ

 19. ท้าวเพียเมืองแพน

 20. ผมเชียสเปน

 21. ท้าวเพียเมืองแพนหรือพระนครศรีบริรักษ์ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: